Lerna Babikyan

Yaratıcı Dansa Giriş Atölyesi, 5-8 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Dansın temellerini aktarıyor. 

Beden farkındalığı, güç, esneklik, yaratıcılık, problem çözme, özgüven ve grup çalışması gibi becerileri geliştiren yaratıcı dans, temel felsefesinde yer alan estetik kaygılardan uzak, yargısız eğitim ortamında çocukların kendilerine özgü hareket dillerini ortaya çıkarmalarına aracı olurken aynı zamanda hareket becerileri ve doğaçlama kabiliyetlerine de geliştiriyor. Atölye sonunda veliler için bir stüdyo paylaşımı günü olacak ve atölyeye düzenli katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.


Image

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyonu ile mezun olmuştur. 1997 yılında bale dersleri ile başladığı çocuklara yönelik çalışmaları, 2004 yılında başladığı YTU Modern Dans Bölümü’ndeki eğitimi ile birlikte modern dans, yaratıcı dans çalışmalarına dönüşmüştür. 

Modern Dans Bölümünden birincilikle mezun olan Babikyan Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde çağdaş dans tekniği, doğaçlama ve dans kompozisyonu üzerine ustalık eğitimleri almış; eşzamanlı olarak öğrendiklerini aktarmak amacı ile İstanbul’da pek çok özel eğitim kurumları ve derneklerde dans ve pedagoji bilgilerini harmanlayarak çocuklarla çalışmıştır. 
Dansı hem sanatın beden ile buluştuğu üç boyutlu bir disiplin hem de fiziksel gelişimin yanısıra duygusal zekayı da geliştiren sosyal bir araç olarak görüp; “Kavramsal Dans Eğitimi” programını geliştirmiş ve okullarda uygulamaya başlamıştır. 
2008 yılında Almanya’da tanıştığı demokratik eğitimin temel prensiplerini, derslerine adapte etmiş; bir süre Alternatif Eğitim Derneğinde çalışmalar yapmış, bu alanda yazılar yazmıştır. 2013 yılında ABD’de katıldığı “Beyin Uyumlu Dans Eğitimi” programında Braindance Tekniği ile tanışmış ve bu tekniği derslerine beden&zihin ısınma çalışması olarak eklemiştir. Bu alanda çocuklar ile çalışmanın yanı sıra öğretmenler ve veliler için kinestetik öğrenme, Braindance, hareket ve zihinsel gelişim üzerine atölyeler, sunumlar gerçekleştirmektedir. 

Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimini Atölyesinin kurucusu ve yürütücüsü olan Babikyan Berlin ve Avrupa'nın farklı şehirleri ile İstanbul'da dans gösterileri yapmaya devam etmekte, farklı kültür ve yaş gruplarının ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda dans sanatını dil, kültür, kişisel gelişim gibi konular ile birleştiren eğitim programları geliştirip uygulamaktadır.  

Image
Image