Image
Image

TCF (Test de Connaissance du Français)

TCF sınavı CIEP tarafından hazırlanıp, İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan Fransız Kültür Merkezleri'nde yapılmaktadır.

Fransa'da üniversiteye girmek için (lisans, master ya da özel kurslar vb) girebileceğiniz DELF/DALF'a alternatif bir sınav. Geçerliliği 2 sene. 

Delf/Dalf'tan farkı ise : bu sınavda A1den C2 ye kadar tüm 6 seviyeyi içeren sorular var. Her bölümde sorular kolaydan zora gidiyor. Eğer, konsantrasyon sorununuz varsa bu sınav sizin için zor demektir çünkü yoğun konsantrasyon gerektirmekte : Anlama kısmında, her şeyi anlamak ve aklınızda tutmak zorundasınız. Çünkü özellikle ileri seviyelerde sorular verilen konuyla ilgili genel sorular olmuyor, aradan bir detayla ilgili oluyor. Soruların bir kısmında seçenekler veriliyor bir kısmında da verilmiyor. CD sadece 1 kere dinletiliyor. Tekrar dinleme şansınız ya da CD’yi durdurma şansınız yok.

TCF zorunlu (Epreuve Obligatoire) ve isteğe bağlı (Epreuve Complementaire) denilen 2 bölümden oluşuyor. Epreuve obligatoire sınavı 90 dakika sürmekte ve 3 bölümden oluşmakta:

1.Dinleme (Compréhension Orale):Süresi 25 dakika. Bir CD’den 30 adet soru dinliyorsunuz A1den C2ye kadar. 

2.Gramer (Maitrise des structures de la langue) : Tüm sınavda olduğu gibi bu bölümde de A1den C2ye kadar giden 20 soru var ve süreniz 20 dakika. Boşluk doldurma soruları genelde. Bağlaç soruları ağırlıkta, diğerleri tahmin edebileceğiniz dilbilgisi soruları (zamanlar vb). 

3.Okuduğunu anlama(Compréhension écrite): Yine 6 seviye içeriyor. 30 soru var süre ise 45 dakika. Reklam afişleri sorularından, uyarı panolarına ve zor textlere kadar uzanan bir bölüm. Seviye arttıkça her textle ilgili soru sayısı 2 oluyor. 

Epreuve Complémentaire kısmında 2 bölüm var:

1.Sözlü ifade (Expression orale)

2.Yazılı ifade (Expression écrite):Her iki bölümde de size çeşitli sorular sorular soruluyor. Bu sorular yine 6 seviyeden geliyor.Yazılı ifade kısmında her seviye için istenen kelime sayısı farklı (40 kelimeyle başlayıp 125 kelimeyle bitiyor).Her 2 bölüm için toplam süre 2 saat.

Fransız Vatandaşlığına erişim için ANF

Fransız vatandaşlığını elde etmek amacıyla düzenlenen ANF sınavında, Fransız vatandaşlığına aday olanlar, Yabancı Diller için Avrupa Referans Çerçevesi (CECRL) kapsamında B1 seviyesinde yeterlilik belgesi sunmak zorundadırlar.

Hedef Kitle : Evlilik veya diğer yollardan Fransız vatandaşlığını almayı planlayan adaylar 

DELF B1, B2 ya da DALF C1, C2 sahipleri söz konusu testten muaftırlar.